Psykologrådgivningen i Särö © 2014                    

 

 

 

Företag och institutioner

 

 

Vi på Psykologrådgviningen i Särö erbjuder psykologtjänster till både privata och kommunala skolor och förskolor. 

Psykologrådgivningen erbjuder psykologinsatser av både kortare och längre varaktighet. Man kan välja att kontraktera vår firma för önskad antal timmar per termin eller beställa psykologinsatser på enstaka uppdrag.


Psykologrådgivningen erbjuder:


*Konsultationer:

Konsultationer kan vara av olika innehåll och syfte. Konsultationer kan exempelvis användas till att konfidentiellt lyfta ett konkret ärende eller vara av mer övergripande karaktär. Man kan med fördel använda psykolog konsultation i anslutning till EHT sammanträden. Psykologrådgivningen erbjuder även telefonkonsultation.


*Handledning:

Handledning är ett arbetsredskap man kan använda sig av individuellt eller i grupp för att utvecklas i sin profession och växa som människa. Handledning används i syftet att klargöra processer som uppstår intra - och interpersonellt i det dagliga arbetet med andra människor.

Handledning sker oftast över en period, där man träffas regelbundet och lyfter aktuella frågeställningar som har med jobbet att göra. 


*Stödsamtal och krishantering:

Stödsamtal kan av skolan eller förskolan erbjudas till personal, elever eller föräldrar som av olika anledningar behöver stöd av legitimerad psykolog. Beroende på anledningen till att man söker hjälp kan det variera från 3-4 stödsamtal under en begränsad tidsperiod till att man får stöd i att eventuellt söka annan eller mer långvarig hjälp.

Psykologrådgivningen erbjuder krishjälp vid allvarliga händelser som akut sjukdom, dödsfall eller liknande traumatiska händelser.


*Psykologisk utredning av barn och ungdomar:

En psykologutredning används i syfte att uppnå ökad kunskap om elevers sociala och kognitiva utveckling för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa eleven att utvecklas. Psykologrådgivningen använder beprövade vetenskapliga metoder för att mäta och analysera en elevs kognitiva potentialer och utvecklingsområden. 

Vi utför även mer omfattande neuropsykologiska utredningar av barn och ungdomar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

 

 

Vi finns i Särö och verkar i Kungsbacka samt Göteborgsområdet. 

 

Kontakta oss på telefon

0707 - 28 66 30

 

Eller mail:

info[at]psykologradgivningen.se